http://www.bss.com.vn/

Email Marketing

Email Marketing

Email Marketing là một hình thức của Marketing trực tiếp sử dụng email (thư điện tử) làm phương tiện truyền thông tin tới khách hàng tiềm năng. Theo định nghĩa rộng: mỗi một email gửi tới một khách hàng hoặc khách hàng tiềm năng đều có thể coi như là email-marketing. Tuy nhiên dịch vụ Email Marketing thường được dùng để chỉ:

  • Gửi email nhằm tăng cường mối quan hệ của công ty với các khách hàng hiện tại hay trước đây nhằm
  • Gửi email để biến một người quan tâm thành khách hàng hoặc thuyết phục khách hàng hiện tại mua sản
  • Bạn có thể không hài lòng, thậm chí bực mình khi nhận được một email “không mời mà đến” nhưng có thể khuyến khích lòng trung thành của khách hàng và tạo thêm các hợp đồng với các khách hàng này. Sản phẩm/dịch vụ ngay lập tức. Bạn vẫn trở thành khách hàng nếu sản phẩm, dịch vụ được giới thiệu trong email có giá cả và chất lượng hấp dẫn.
Sử dụng Giá (VNĐ/Email) Ví dụ
100 - 5.000 Email 27 5.000 Email giá 135.000 đ/tháng
5.000 - 10.000 Email 24 10.000 Email giá 240.000 đ/tháng
10.000 - 20.000 Email 20 20.000 Email gí 400.000 đ/tháng
20.000 - 50.000 Email 18 50.000 Email giá 900.000 đ/tháng
50.000 - 75.000 Email 16 75.000 Email giá 1.200.000 đ/tháng
75.000 - 100.000 Email 14 100.000 Email giá 1.400.000 đ/tháng
100.000 - 150.000 Email 12 150.000 Email giá 1.800.000 đ/tháng
150.000 - 300.000 Email 10 300.000 Email giá 3.000.000 đ/tháng
300.000 - 500.000 Email 8 500.000 Email giá 4.000.000 đ/tháng
500.000 - 1.000.000 Email 6.5 1.000.000 Email giá 6.500.000 đ/tháng
1.000.000 - 2.000.000 Email 6 2.000.000 Email giá 12.000.000 đ/tháng
2.000.000 Email trở lên 5.5 4.000.000 Email giá 22.000.000 đ/tháng

 

  • Hợp đồng ký 12 tháng, Thanh toán hàng tháng
  • Báo giá nêu trên chưa bao gồm 10% thuế VAT
  • Báo giá được áp dụng kể từ ngày 01/08/2014
Support Online